Download hack CF Vina - VinaCF hack dot kich mới nhất 2016

VinaCF Pro mới nhất 2016 Full Chức Năng - Hack cf mới nhất 2016, hack vinacf mới nhất 2016,download hach cf mới nhất 2016,HACK CF mới nhất 2016, HACK CF mới nhất 2016, HACK CF MOI NHAT mới nhất 2016, HACK CF VINA, HACK CROSSFIRE mới nhất 2016 ,HACK DOT KICH mới nhất 2016, HACK GAME CF mới nhất 2016, HACK ONE HIT CF mới nhất 2016, HACK WALL CF mới nhất 2016,LIKECF mới nhất 2016,LIKECF.COM, LOLVIETNAM.COM, PHIEN BAN mới nhất 2016, VINA HACK CF, VINACF mới nhất 2016, VINACF mới nhất 2016, VINACF mới nhất 2016.

Auto Game
Chức năng cơ bản và nâng cao của VinaCF
 1. Nhìn xuyên tường
 2. Nhìn thấy ghost Tâm ảo
 3. Hiện tên địch
 4. Vẽ xương địch
 5. Hiện radar địch
 6. Bắn nhanh súng
 7. Bắn chùm shotgun
 8. Liên thanh súng
 9. Đổi vũ khí nhanh
 10. Chống bom nổ
 11. Chống bom khói
 12. Chống bom choáng
 13. Chạy nhanh
 14. Chém dao xa
 15. Chém dao nhanh
 16. Chém dao xung quanh
 17. Thay đạn nhanh
 18. Té không mất máu
 19. Không giật
 20. X2 POINT AI – ĂN SỌ
 21. Tàng hình
 22. Chạy nhanh SHIFT
 23. Bắn xuyên gỗ
 24. Nhảy cao như zombie
 25. Đầy ống AI Power
 26. Balô AI vô tận
 27. Đi trên không
 28. Chạy như zombie
 29. Đi xuyên tường
 30. Vị trí ngắm
 31. Remote Aimbot
2 nhận xét: