Full Link Contact 2016

Báo cáo vấn đề đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890
Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Đã bị vô hiệu hóa - Không đủ điều kiện : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
Confirm Your Identity With Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524
Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982
Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855
California's Shine the Light law : https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057
Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138
THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN : https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709
Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323
Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583
Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn : https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952
Report Pages that Disappeared : https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666
Report an Ad : https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954
Bank Account Payments : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826
Disabled Ad Account Help : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090
Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650
Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796
Facebook Payments Support Center - Enter : https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954
Give feedback or report that something is broken: Photos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439
Report an Issue with Disappearing Videos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695
Report an Issue with Chat Disconnections : https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498
Report an Issue with Search : https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070
Report an Issue with Notifications : https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964
Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/
Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng : https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
Privacy Rights - Video Removal Request : https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264
Report an Issue with Facebook on Mobile : https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789
Report an Unavailable Group or Event : https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161
Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077
Yêu cầu thay đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195
Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/
Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147
Mentions Verification Request : https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751
Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Yêu cầu tưởng nhớ : https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667
Mẫu báo cáo bản quyền : https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547
Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854
Must Log In To See This Page Error : https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878
Invalid Email Address Error : https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773
Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận : https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831
Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524
Page Promotion Help : https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p
Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt : https://www.inyour.facebook.com/help/contact/1582364792025146
Report an Underage Child (South Korea & Spain) : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Report Content Lost During Reactivation : https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849
https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936 : Report an Issue with Webcam Videos on Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620 : Report an Issue with Video Playback
Chat Appears Turned Off for Friends : https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090
Report a Page Unavailable Error : https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587
Your Feedback About Places : https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862 << Impressum Contact
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926 << Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237 << Tên không được chấp nhận
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 << Disabled – Ineligible
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429 << Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994 << Xác minh tên của bạn
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc << Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân
https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005
https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279
Xác minh tên https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994
Đổi tên https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709     
report bệnh tật https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
report die https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797
report sex https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325
xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt...( mấy bé check acc nên xài )
https://www.facebook.com/help/contact/logout…
xác nhận thông tin cá nhân
https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429
block do không đủ tiêu chuẩn sd fb
https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
block do ăn vé tên giả
https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237
verify lại account
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926
đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195


https://www.postplanner.com/how-to-contact-facebook-to-get-support/ ( 120 link trong đây )

Không có nhận xét nào: