Ảnh bìa Lạc Trôi | Sơn Tùng MTP

Ảnh bìa Lạc Trôi
Chia sẽ PSD Cover Ảnh bìa facebook "Lạc Trôi" nhân lúc Sơn Tùng MTP vừa ra mắt MV "Lạc Trôi" vào đúng 0h ngày 01/01/2017 hôm nay.
Link tải PSD: Click here 

Không có nhận xét nào: