Hướng dẫn cover ảnh bìa khớp với avatar bằng photoshop

Làm trên Photoshop online

 

Làm Trên Photoshop CS3,4,5,6,CC


Nguyên liệu

Không có nhận xét nào: