[PSD] Avatar Team Tết Chất Cho Facebook

Hôm nay có chút thời gian rảnh nên ngồi share cái Avatar của một Team đang hot trên Facebook ^^ gọi là "Team Tết" cái này mình đã thêm một số vũ khí cho giống như game CF . By StarQuocIT


1 nhận xét: